EN: The Ecuadorian designer Fernando Echeverria has been living in Prague for some years. He graduated from Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, in the studio of the designer Libena Rochova. While still studying, he revived the tradition of his homeland and began making leather shoes by hand. “I have this craft in my blood”, smiles the young artist.

Fernando comes from a family of a pianist and a lawyer, but they did not follow in his parents’ footsteps. The designer was Bewitched by Prague and now is based and is creating in his studio in the center of Prague, in the house SmetanaQ (House of Art and Design).

Leather craftsmanship is said to be an Ecuadorian speciality. “I grew up in a town where everyone worked with it,”laughs the designer. The family later left for the capital and city of Quito to study and work, and young Fernando was able to start studying at an art school.

He first completed a bachelor’s degree in product design, but he always wanted a master’s degree, and when he decided the direction of his further studies, he was influenced by an unexpected meeting.

“By complete coincidence, as is the case in life, I met a Czech designer who was traveling in Ecuador. We have become good friends,” recalls Fernando.

“I read and heard a lot about Central Europe at the time and I wanted to know it. “Why don’t you go study in Prague?” My Czech friend once asked me,“ the artist continues. So he started thinking seriously about it, comparing the advantages and disadvantages, looking for contacts. And soon after, he actually headed to the Czech Republic.

He therefore learned the basics of Czech, he put together a portfolio and enrolled at the Prague Academy of Arts, Architecture and Design. He eventually found inspiration in his own family. His grandfather devoted his entire life to the production of shoes.

“My grandfather used to have a beautiful studio with ancient leather craft tools. But his mother didn’t know what to do with the treasures, so she gave everything to the museum. That was a really big pity. I said to myself: Why don’t you continue the tradition? I have it in my blood!”

He was part of important exhibitions: Berlin Design Week 2019, Slovak Design Week, Slovenian Month of Design, Desigblok 2018 – 2021, Bienal Iberoamericana de Diseno in Madrid, Mercedes Benz Central Europe Fashion Week in Budapest and others.

His shoes were a finalist in The Bienal Iberoamericana in Madrid 2017 and won a silver medal in the A ‘Design Awards 2018.


CZ: Ekvádorský designér Fernando Echeverria Ruiz v Praze žije už deset let. Absolvoval UMPRUM, ateliér oděvní designérky Liběny Rochové. Ještě během studií oživil tradici své domoviny a začal ručně vyrábět koženou obuv. “Toto řemeslo mám v krvi,” usmívá se mladý umělec.

Ekvádorský designér Fernando Echeverria Ruiz pochází z rodiny klavíristky a právníka, ve stopách rodičů ale nešel, místo toho se vrátil k tradici ruční výroby kožených bot. Zakotvil v Praze a pracuje ve svém ateliéru v centru Prahy, v domě SmetanaQ (Dům umění a designu).

Řemeslné zpracování kůže je prý ekvádorská specialita. “Vyrůstal jsem ve městečku, kde s ní pracovali snad úplně všichni,” směje se designér. Rodina později odešla za vzděláním a prací do hlavního města Quita a mladý Ruiz mohl začít studovat na umělecké škole.

 

Absolvoval nejdříve bakalářské studium produktového designu. Vždy ale chtěl mít magisterský titul, a když se rozhodoval, jakým směrem se budou ubírat jeho další studia, ovlivnilo ho nečekané setkání.

“Úplnou náhodou, jak už to tak v životě chodí, jsem potkal jednoho českého designéra, který byl v Ekvádoru na cestách.” Stali se z nás dobří přátelé, “vzpomíná dnes jednatřicetiletý Fernando Echeverria Ruiz.

“Hodně jsem tehdy četl a slyšel o střední Evropě a toužil jsem ji poznat.” “Proč nejdeš studovat do Prahy?” zeptal se mě jednou můj český přítel, “pokračuje umělec. Začal o tom tedy vážně přemýšlet, porovnávat výhody a nevýhody, shánět kontakty. A brzy nato skutečně zamířil do Česka.

Naučil se proto základy češtiny, dal dohromady portfolio a přihlásil se na pražskou UMPRUM do ateliéru oděvní designérky Liběny Rochové. Inspiraci našel nakonec ve vlastní rodině. Jeho dědeček se celý svůj život věnoval výrobě bot.

“Dědeček míval kdysi krásný ateliér s prastarými obuvnickými nástroji. Matka ale nevěděla, co se s těmi poklady počít, a tak vše věnovala muzeu. To byla opravdu velká škoda. Říkal jsem sám sobě: Proč v té tradici nepokračují? Mám to přece v krvi!”

Byl součástí významných výstav: Berlin Design Week 2019, Slovak Design Week, Slovenian Month of Design, Desigblok 2018 – 2021, Bienal Iberoamericana de Diseno v Madridu, Mercedes Benz Central Europe Fashion Week v Budapešti a další.

Jeho boty byly finalistou v The Bienal Iberoamericana v Madridu 2017 a získali stříbrnou medaili v A ‘Design Awards 2018.

The magic of our shoes