Naučte se vyrobit si svůj vlastní pár bot v centru Prahy.

Tento workshop je určen pro všechny, kteří si chtějí kreativně odpočinout, naučit se základnímu ševcovskému a nosit boty vyrobené vlastníma rukama s mojí pomocí a dohledem.

Na workshopu vám společně navrhneme boty dle vaše přání nebo pokud si nevíte rady, pomohu vám se svými znalostmi navrhnout nový model.

 

Pro tento workshop není nutná zkušenost, ale trocha trpělivosti a kreativity , veškerý materiál, použití vybavení a nářadí je zahrnuto v ceně.

Na konci budete mít jinou zkušenost s mistrem designu a ševcovského řemesla a na nohách nový pár bot vlastnoručné navržený a ušity.

Workshop se koná v mém ateliéru v centru Prahy v blízkosti Národního divadla v budově SmetanaQ, s pěkným výhledem  na Vltavu, Petřín a Pražský hrad.

Na kurz budete potřebovat – v závislosti na vašem modelu – minimálně 5 dní (5 hodin denně) nebo 3 dny (8 hodin denně).

 

Doporučuji si s sebou vzít pracovní oblečení nebo zástěru (hrozí potřísnění barvou, lepidlem, olejem, voskem atd.).

Osobám s delšími vlasy bych doporučoval pomůcky k jejich sepnutí. Pokud jsou účastníci sběhlí v práci s kůží, mohou si vzít oblíbené nářadí či useň. 

 

Je pauza na oběd z přilehlé restauraci, pro účastníky s častějšími stravovacími zvyky je k dispozici občerstvení. V dílně je k využití malý kuchyňský kout.

Cena: 19600 Kč za osobu, 29000 Kč za 2 osoby.

 

*Poloviční zálohu je třeba složit do 2 týdnů před konáním kurzu, zbytek je možné doplatit v hotovosti na místě nebo kartou.

Kurz může být v angličtině, češtině nebo španělštině.

Workshopy nejsou trvalé, prosím kontaktujte mě pro domluvení termínu a rezervace.

 

Learn and make your own shoes in Prague:

This workshop is designed for everybody who would like to relax, learn and wear a pair of shoes made with your own hands, with my help and supervision.

In the workshop we can make  together the design of shoes  of your wish or if you dont know, I can help you to design a new model with my knowledge.

 

For this workshop experience is not needed but some patience, all materials, use of equipment, tools are included in the price. 

At the end you will have a different experience with a master of design and craft  and on your feet a new pair of shoes.

The workshop is held in my atelier in the centre of Prague close to the National Teather in the SmetanaQ building, with  a nice surronders, view of the Vltava river, Petrin tower and Prague Castle.

For the course you will need depending of your model minimum 5 days ( 5 hours per day) , or 3 days( 8 hours per day).

I recommend bringing work clothes or an apron with you (there is a risk of getting splashed with paint, glue, oil and wax, etc.).

 

For people with longer hair, I would recommend  to fasten it. If the participants are used at working with leather, they can bring their favorite tools or leather. 

During the workshop  there is a break for lunch with a lot of restaurants around , refreshments are available for participants with more frequent eating habits. 

There is a small kitchenette in the workshop equipped with microwave. 

 

Price: 850 euros per person.

 

*Half of the deposit must be paid 2 weeks before the course, the rest can be paid in cash or by card in the place.

The course can be in english, czech or spanish.

 

The workshops are not permanent please contact me for arrange dates and reservations.