Voucher / Dárkový poukaz

00054
2 000Kč
Skladem
1
Podrobnosti o produktu

Nevíte co dát jako dárek svému příteli, kamarádovi nebo kolegovi z práce? Nebo je oslava dříve než stihneme zakázku vyrobit?

Tato dárková karta může být digitální na váš e-mail, můžete si ji vyzvednout v našem ateliéru nebo vám ji můžeme zaslat zdarma do České republiky.

  • Doba platnosti: 6 měsíce
  • Tento vaucher lze použít jako součást platby, pokud je hodnota produktu vyšší.
  • Tento dárkový certifikát nelze vyměnit za hotovost, pokud je hodnota produktu nižší.
  • Pokud dojde ke ztrátě, odcizení, zničení nebo použití dárkového poukazu bez povolení, bude za těchto okolností poskytnuta náhrada.
  • Tento dárkový certifikát nelze kombinovat s jinými vouchery a neplatí pro jiné propagační akce a nabídky.

* K dispozici je také poukaz platný na jeden pár bot na zakázku, pro muže i ženy. Za cenu 19 000 Kč. Pro více informací mě kontaktujte.


Don't know what to give as a gift to your friend, colleague or work colleague? Or is the celebration before we have time to produce the order?
This gift card can be digital to your email , you can pick it up to our atelier or we can send it for free in Czech Republic.
  • Validity period: 6 months
  • This voucher can be used as part of a payment if the value of the product is higher.
  • This gift certificate cannot be exchanged for cash if the value of the product is lower.
  • If the gift voucher is lost, stolen, destroyed or used without permission, compensation will be provided in these circumstances.
  • This gift certificate cannot be combined with other vouchers and does not apply to other promotions and offers.

* Is available as well the voucher valid for one custom made pair of shoes, for men or women. For the price of 19 000 Kc. Contact me for more details.

Uložte tento produkt na později

“Kožené boty s ekvádorským šmrncem.

 Mladý designér vzkřísil v Praze rodinnou tradici” Hospodářské Noviny.

“Leather shoes and bags with Ecuadorian roots. 

A young designer resurrected a family tradition in Prague”

“Ekvádorský designér našel inspiraci v moravském folkloru. Šit klasickou obuv je pro mě nuda, rika Fernando Echeverria” Czechdesign. 

Obuv jako umění :

Proč používáte tradiční techniky výroby obuvi?

Pro mě je velmi důležité oživit obuvnictví. Většina obuvníků v Praze ale i Evropě je skvělých, jsou to řemeslníci. Ale je nesmírně těžké změnit jejich názor. Mají v hlavě jasně dané, jak se bota může vyrobit a jak má vypadat. Taková bota je technicky dokonalá. Já jako designér ale potřebuji inovovat, objevovat nové cesty a porušovat pravidla. Pro ostatní jsem možná divný, že vytvářím divné boty a nedodržuji pravidla.

Footwear as art :

Why do you use traditional shoemaking techniques?

It’s very important for me to revive shoemaking. Most shoemakers in Prague and Europe are great, they are craftsmen. But it is extremely difficult to change their minds. They have a clear idea in their head of how a shoe can be made and what it should look like. Such a shoe is technically perfect. But as a designer, I need to innovate, discover new ways and break the rules. For others, I may be weird that I make weird shoes and I don’t follow the rules.

“My freedom and passion is breaking the rules of how a shoe or a bag should look like. Im not only a maker but a creator ”. Fernando.


“Vyjádřením mé svobody a vášně je porušování pravidel, jak má bota nebo taška vypadat. Nejsem jen tvůrce, ale také inovátor.” Fernando.